Om Vaksala Måleri AB

Mattias Årman startade Vaksala Måleri AB mars 2006.

Vaksala Måleri AB är ett serviceföretag ut i fingerspetsen med moderna värderingar och hög nöjdkund garanti inom måleri.

Vi arbetar gärna på ramavtal så vi kan få en god och långvarig relation med våra kunder. Idag arbetar vi med Tierps Byggen, Tierps Kommunfastigheter, Tierps kommun, SISAB Skolfastigheter i Stockholm, Uppsala Hem AB, Knivsta Bostäder, Älvkarleby Hus, Enköpings kommun, Älvkarleby kommun på ramavtal men vi utför även entreprenader åt byggföretag och framförallt konsument.
Idag är vi 30 anställda målare (samtliga innehar gesällbrev), vi har även tre projektledare och tre lärlingar. Mattias Åhrman som VD/arbetschef/ägare/projektledare sedan 2006 (Stockholm). Peter Furubrand som projektledare sedan 2017 (Uppsala Hem AB). Mattias Jansson som projektledare sedan 2015 (Uppsala, Nord Uppland och Gävle). Joakim Strömblad som projektledare sedan 2018 (Enköping, Knivsta och Sthlm).

2020-11-04 Nordic Surface Group förvärvar Vaksala Måleri AB

Nordic Surface Group (”NSG” eller ”Gruppen”) förstärker återigen sin position inom ytskiktsbranschen när de nu avtalat om att förvärva Vaksala Måleri AB. Genom tidigare förvärv har NSG redan en stark position i framförallt Stockholm och södra Sverige, och med förvärvet av Vaksala Måleri AB intas nu marknadsandelar även i, och kring, Uppsala. Vaksala Måleri AB startades i Uppsala 2006, och omsätter cirka 30 mkr.
NSG, Nordic Surface Group, är Sveriges näst största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och har som målsättning att bli en rikstäckande marknadsledare som kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri och golv.

Gruppen har idag cirka 900 medarbetare och omsätter ca 1200 mkr, främst i Södra Sverige och Mälardalen. Största ägare i NSG är Litorina/Bragnum invest, det är två nordiska investmentbolag som investerar i medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch. Gruppen består av MPA Måleri - B Krafft Måleri AB – Målerimetoder – Bruske Måleri – Stoby Måleri – Ekblads Måleri - P. Chr. Rusch & Son AB – KP Måleri AB - Effektiv Måleri i Mölndal AB - Måleribolaget Entreprenad i Alingsås AB
Vaksala Måleri AB är ett Måleriföretagarna anslutet företag, med kollektivavtal med Svenska målarförbundet. Sedan 2019 MVK-auktoriserat företag i våtrumsmålning
​​​​​​​

”Vår målsättning är inte att bli störst, vi ska bedriva bästa kvalitets och miljöarbete inom måleribranschen"

Telefon

018-135200

E-post

info@vaksalamaleri.com

Besöksadress Uppsala

Axel Johannsonsgatan 6, 1 tr ingång C (Kristallen)
75450 Uppsala

Postadress

Vaksala Måleri AB
Vaksalagatan 35
75331 Uppsala