Kvalitet & Miljö

Vaksala Måleri AB och Kvalitet

I Vaksala måleri skall vi aktivt jobba med kvalitets frågor.

Vårt verksamhetssysten syftar till att styra vår verksamhet så att vi lever upp till våra kunders krav och förväntningar avseende såväl kvalitet som miljö.
Vi kommer att arbeta för en certifiering enligt ISO 9001:2000.

Genom att vårt kvalitetsarbete ingår i det verksamhetssystem som vi arbetar fram, har vi rutiner som säkerställer att vi kan uppfylla de krav och förväntningar som våra kunder ställer.

Vår kvalitetspolicy

 Vi skall med vår lokalkännedom utföra måleritjänster och måleriuppdrag enligt uppgjorda avtal och kundernas förväntningar, genom att:
 • Fokusera på kundernas krav och förväntningar
 • Ha ett engagerat och ansvarsfullt ledarskap
 • Ha medarbetare och leverantörer som alltid är informerade om aktuella krav och förutsättningar
 • Kontinuerligt granska och revidera vårt verksamhetssystem
 • Förebygga avvikelser, vidta åtgärder för att ständigt förbättra våra tjänster, utbud och kompetens
”Vår målsättning är att bedriva ett ledande kvalitets och miljöarbete inom måleribranschen.”
-Mattias Åhrman, VD

Vaksala Måleri AB och Miljö

Inom Vaksala måleri skall vi verka för att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt att bli certifierade enligt ISO 14001:2004.
Genom att vårt miljöarbete ingår i det verksamhetssystem har vi rutiner som säkerställer att vi arbetar systematiskt med ständiga förbättrar vårt miljöarbete.
Genom att vårt miljöarbete ingår i det verksamhetssystem har vi rutiner som säkerställer att vi kan uppfylla de krav och förväntningar som våra kunder ställer avseende miljö.
Vi kommer att samarbeta med färgleverantörer vars produkter är miljömärkta med EU – Blomman.
På Vaksala måleri kommer vi att använda t.e.x. färger märkta med EU-Blomman.

Vår miljöpolicy

Inom Vaksala måleri verkar vi för att minska vår miljöpåverkan såväl lokalt som nationellt. Vi skall genom ständiga förbättringar av miljöarbetet vara ett av de ledande företagen i måleribranschen. Vi skall hantera material och metoder så att den yttre miljön påverkas så lite som möjligt, genom att
 • Följa gällande miljölagstiftning
 • Minska utsläpp av organiska lösningsmedel
 • Minska avfallsmängden genom källsortering och materialplanering
 • Engagera medarbetare, kunder och leverantörer att välja produkter med låg miljöbelastning
 • Anpassa transporter med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet
 • Ge medarbetare information och utbildning för att miljöarbetet ska vara  effektivt
”Vi ska hantera material och tillämpa metoder så att den yttre miljön påverkas så lite som möjligt.”
Mattias Åhrman