Nöjd-Kund-Garanti

Vad innebär Målaremästarnas Nöjd-Kund-Garanti för dig?


I och med tillkomsten av Nöjd-Kund-Garantin tillförsäkras konsumenterna:
  • Två års garanti på utfört arbete.
  • Opartisk besiktning.
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.


​​​​​​​Sammanfattning

  • Kontakta ursprungsföretaget, de har alltid rätt att utföra rättelsearbete.
  • Kontakta oss på Målaremästarna för information och hjälp.
  • Besiktning ska görs av Målaremästarna utsedda besiktningsmän.
  • Anmäl till ARN.
  • Om inte avhjälpande sker enligt ARN:s rekommendation utesluts företaget ur Målaremästarna.

Läs mer i informationsbladet för Målaremästarnas Nöjd-Kund-Garanti